Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Cudzoziemcy, obywatele UE

Obywatele UE

Jeżeli jesteś obywatelem UE i nie masz zarejestrowanej działalności w innym niż Polska kraju członkowskim, możesz w naszym kraju zarejestrować działalność na takich samych zasadach, jak Polacy.

Nie wiesz jak to zrobić, pomożemy Ci. Zapraszamy do działu Rejestracja działalności.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i masz już zarejestrowaną działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim, masz do wyboru dwie drogi.

Jeżeli chcesz świadczyć w Polsce usługi tylko przez jakiś czas, możesz skorzystać z mechanizmu czasowego transgranicznego świadczenia usług. Wtedy wykonujesz w Polsce działalność na podstawie wpisu w innym kraju UE. Sprawdź, jak możesz czasowo transgraniczne świadczyć usługi.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tymczasowego wykonywania działalności nieregulowanej. Powinieneś też wiedzieć, jakie są zasady Sprawdzenia kwalifikacji w przypadku transgranicznego świadczenia usług.

Jeżeli chcesz wykonywać działalność w Polsce w sposób ciągły – musisz założyć oddział swojego przedsiębiorstwa. Rejestracja oddziału odbywa się w KRS.

Sprawdź, jak zarejestrować oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Drugie z możliwych rozwiązań to rejestracja odrębnej spółki w KRS.

Sprawdź, informacje o dostępnych formach prowadzenia działalności w Polsce.

Jeśli działalność, którą zamierzasz wykonywać wymaga uznania kwalifikacji powinieneś zapoznać się z poradnikiem Uznwanie kwalifikacji zawodowych.

Cudzoziemiec spoza UE

Jako cudzoziemiec spoza UE możesz zarejestrować w Polsce firmę w CEIDG albo KRS.

Sprawdź, informacje o dostępnych formach prowadzenia działalności w Polsce.

Jeżeli na terenie innego kraju masz zarejestrowaną działalność, możesz w Polsce otworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Sprawdź, jak zarejestrować oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem spoza UE, musisz pamiętać, że rejestrowanie jednoosobowej działalności w Polsce podlega pewnym ograniczeniom. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z artykułem Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców.

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości

Ze względu na ograniczenia w możliwości nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych na terytorium Polski, jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i chcesz nabyć udziały w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz uzyskać zgodę administracyjną.

Sprawdź, jak uzyskać zgodę na nabycie udziałów w spółce, które jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie