CEIDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może się wpisać wyłącznie osoba fizyczna. Jak zarejestrować się w CEIDG? Złóż wniosek o wpis.

Zobacz:

Możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon. Dowiedz się więcej na temat usługi.

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Zobacz informacje na temat zmian

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca odpowiadasz całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności. Oznacza to, że Twój majątek prywatny i ten, wykorzystywany do prowadzenia działalności, są przez wierzycieli traktowane jednakowo. Jeżeli Twoja działalność nie wypracuje zysku, wszystkie zobowiązania (np. składki do ZUS, wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników, rachunki, kary umowne, raty kredytu) musisz pokryć z prywatnego majątku. Analogicznie, wszystkie zyski osiągnięte z prowadzonej działalności od razu zwiększają Twój prywatny majątek.

Jako jednoosobowy przedsiębiorca masz wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności. Tylko Ty możesz zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami, tylko Ty masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek, składać roczną deklarację podatkową i rozliczać się z ZUS. Oczywiście część tych rzeczy możesz zlecić innym osobom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub prokury, jednak zawsze działanie Twoich pełnomocników będzie miało wpływ na Twój majątek prywatny.

Przy rejestracji działalności w CEIDG zostanie Ci nadany numer NIP. Służy on do identyfikacji Twojej działalności przed organami podatkowymi. Przy każdej wpłacie zaliczki na podatek albo podatku musisz podawać właśnie ten numer (NIP). Nawet jeżeli rozliczasz podatek z różnych źródeł na jednej deklaracji podatkowej (np. z działalności i etatu) jako numer identyfikacyjny podatnika wskazujesz NIP, a nie PESEL.

W zależności od wybranej metody opodatkowania musisz na koniec roku złożyć odpowiednią deklarację podatkową, zawsze jednak z tytułu prowadzonej działalności jesteś podatnikiem PIT. Więcej informacji na temat opodatkowania działalności gospodarczej znajdziesz w poradniku Formy opodatkowania działalności gospodarczej. Zobacz też, jak obliczyć podatek dochodowy PIT.

W celu rozliczenia podatków wystarczy jedynie złożenie zeznania rocznego, nie musisz przygotowywać ani przekazywać do żadnego organu sprawozdań finansowych.

Inaczej niż w przypadku spółek, jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Zatem pod jednym wpisem możesz prowadzić bardzo różne rodzaje działalność gospodarczej.

Pamiętaj, że zarówno wpis do CEIDG jak i aktualizacja danych są bezpłatne. Ani podczas rejestracji ani w trakcie prowadzenia działalności nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty z tytułu figurowania w bazie CEIDG.

Z chwilą wpisu do CEIDG stajesz się przedsiębiorcą. Niesie to poważne konsekwencje w Twoich relacjach z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli zawierasz umowę i kupujesz towaru lub usługi, które będziesz wykorzystywać do prowadzenia działalności, nie jesteś już konsumentem. Prawo traktuje Cię jak profesjonalnego uczestnika obrotu prawnego. Między innymi nie masz wtedy prawa do odesłania towaru zakupionego poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. przez Internet) w ciągu 14 dni, bez podania przyczyn.

Masz również dodatkowe obowiązki informacyjne. Jeżeli jako przedsiębiorca wysyłasz korespondencję do innej osoby, musisz wskazać nazwę swojej firmy, NIP i adres. Jako zarejestrowany przedsiębiorca masz obowiązki wobec urzędu skarbowego i ZUS. Podstawowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Chcę prowadzić biznes w Polsce

Dowiedz się więcej na temat form prowadzenia działalności gospodarczej

Zapoznaj się także z artykułami ryzyka w działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Pakiet startowy dla nowych firm

Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu, wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

  • Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej
  • Jeśli zarejestrujesz działalność, możesz skorzystać z ulgi ZUS na start i przez 6 miesięcy opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne

Dowiedz się:

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie