Sprawozdawczość dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza

Obszar: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

· sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających OS-1

Obejmuje  podmioty szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza w tym:

  • podmioty emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji SNAP97,
  • podmioty emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC,
  • stacje pomiarowe ozonu oraz promieniowania nadfioletowego,
  • podmioty dokonujące obrotu (przywóz i wywóz) i produkujące  substancje zubożające warstwę ozonową,
  • podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL.


Badanie jest prowadzone metodą  doboru celowego  raz w roku do 30 stycznia kolejnego roku.
Sprawozdania składane są w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS .

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.