Najnowsze Artykuły Najnowsze Artykuły

Koszty podatkowe i podatek VAT przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz w okresie zawieszenia działalności. Możliwość uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych

Wydatki związane z rozpoczęciem działalności poniesione przed jej rejestracją można zaliczyć do kosztów podatkowych działalności. Analogicznie jest możliwe rozliczenie podatku VAT.
Przepisy...

Ułatwienia w rejestracji spółek w KRS oraz w wykreślaniu nieaktywnych podmiotów

Materiał opisuje wprowadzoną z końcem 2014 r. zasadę jednego okienka obowiązującą przy rejestracji spółki w KRS. Przybliża również treść nowych przepisów, ułatwiających usuwanie z rejestru...

Deregulacja zawodu księgowego

10 sierpnia 2014 roku weszła w życie II transza deregulacji, która ułatwiła dostęp do ponad 90 zawodów, w tym zawodu księgowego, którym można zostać bez konieczności posiadania certyfikatu.

Jedno okienko dla ceł i podatków

Materiał przybliża zasadę jednego okienka rozliczeniowego dla ceł i podatków oraz opisuje nowe kompetencje celników, które usprawnią odprawę towarów.

Podatek VAT w obrocie transgranicznym. Rejestracja, dokumentowanie, refakturowanie, inne wymogi. Sprzedaż wysyłkowa na terenie UE

Materiał opisuje zasady rozliczeń podatku VAT w przypadku handlu z podmiotem z innego kraju UE. Opisuje przypadki, kiedy sprzedawca i nabywca muszą posiadać numer VAT UE, jak go uzyskać, oraz jak...

Obniżka składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS

MPiPS planuje zmianę wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dla przeważającej części przedsiębiorców zostaną one nieznacznie obniżone. Dla 8 grup działalności składka zostanie podwyższona

Czy niepełnoletni może prowadzić działalność gospodarczą?

Materiał wyjaśnia, czy nieletni może prowadzić działalność gospodarczą oraz czy może posiadać akcje lub udziały w spółkach.

Handel w Internecie

Materiał przedstawia podstawowe zagadnienia związane z handlem w Internecie, w tym obowiązki wobec konsumentów i inne ciążące na prowadzącym tego typu działalność.

Rejestracja spółki jawnej i komandytowej przez Internet

Od 15 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy mogą zarejestrować spółkę jawną i komandytową w KRS przez Internet. Rozwiązanie jest rozszerzeniem coraz popularniejszej tzw. S24. Zmianie ulegają także opłaty...

Interpretacja przepisów przez organy administracji. Interpretacje indywidualne, klasyfikacje i wykładnia przepisów

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, z których wynikają dla niego obowiązki publicznoprawne, może złożyć pisemny wniosek o indywidualną interpretację do...

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w innych krajach europejskich