Najnowsze Artykuły Najnowsze Artykuły

Cło i odprawa celna

Materiał wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem cła, jako daniny publicznej oraz uprawnieniami Służby Celnej i działaniami podejmowanymi w celu elektronizacji obsługi procedur...

Infokiosk w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

Infokiosk umożliwia bezpłatne korzystanie z portali internetowych udostępnianych przez Ministerstwo Gospodarki dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Zatrudnianie cudzoziemców

Materiał opisuje, obywatele jakich państw mogą pracować w Polsce bez dodatkowych ograniczeń oraz przybliża procedury uzyskiwania przez pracodawców zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zawiera...

Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Interesującą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość elektronicznego wykonania wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (w szczególności przez Biuro ds....

Dostęp do polskiej e-Administracji dla europejskich usługodawców i przedsiębiorców

Każdy mieszkaniec Europy, który zamierza świadczyć usługi biznesowe w Polsce, może zrealizować niezbędne w tym celu  procedury administracyjne i potwierdzić je za pomocą własnego podpisu...

Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Materiał opisuje warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opieka medyczna osoby wykonującej transgraniczną działalność gospodarczą

Czym jest EKUZ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający prawo danej osoby do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw...

Zawody regulowane w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE

Materiał przedstawia informacje dotyczące zawodów regulowanych w poszczególnych krajach Unii. Zawiera odnośniki do wyszukiwarek na stronach Komisji Europejskiej umożliwiających określenie listy...

Elektroniczne kopie dokumentów – kiedy organ ma obowiązek uznać skan za oryginał. Ograniczenie prawa organu do żądania dokumentów

Zmiany w art. 220 Kodeksu postępowania administracyjnego uprościły, po stronie wnioskodawcy, realizację procedur administracyjnych. Dopuściły również możliwość posłużenia się skanem dokumentu przy...

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

MPiPS przygotowuje nowe regulacje w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Uproszczeniu ulegną m.in. procedury ubiegania się o pracę studentów.

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w innych krajach europejskich