Najnowsze Artykuły Najnowsze Artykuły

Interpretacja przepisów przez organy administracji. Interpretacje indywidualne, klasyfikacje i wykładnia przepisów

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, z których wynikają dla niego obowiązki publicznoprawne, może złożyć pisemny wniosek o indywidualną interpretację do...

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, oraz spółek handlowych. Poradnik zawiera informacje o...

Jak działa elektroniczna komunikacja z organami administracji. Narzędzia dla obywateli i przedsiębiorców

Popularność e-usług świadczonych przez administrację rośnie. Sprawdź, jakie sprawy możesz załatwić on-line, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem lub przesyłaniem dokumentów w...

Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej

Jednym z nieodłącznych elementów prowadzenia działalności jest zdobywanie nowych klientów. Materiał opisuje zagadnienia umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej – na...

Zmiany w obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2015 roku

Od stycznia 2015 r. kolejne grupy przedsiębiorcą są objęte obowiązkiem rejestracji usług wykonywanych na rzecz konsumentów przy wykorzystaniu kas fiskalnych.

Ocena przedsiębiorców dotycząca funkcjonowania EPK

Ocena zawartości EPK

Nowe zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych i wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Od stycznia 2015 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków rad nadzorczych, od 2016 r. od wszystkich umów zleceń. Nowelizacja zakłada również,...

Czwarta ustawa deregulacyjna

Od 1 stycznia 2015 r. częściowo wejdzie w życie kolejna ustawa deregulacyjna przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki. Zaproponowane zmiany w przepisach to kolejny krok ułatwiający prowadzenia...

Sprzedaż przez Internet – data wystawienia paragonu albo faktury. Czy pośrednik między hurtownią a konsumentem musi wystawić paragon fiskalny?

W jaki sposób ewidencjonować sprzedaż w sklepie internetowym. Kiedy przedsiębiorca pośredniczący w sprzedaży (tzw. dropshipping) musi przesłać konsumentowi paragon

Ustanowienie pełnomocnika, w tym elektronicznie. Załatwianie spraw przez pełnomocnika przed różnymi organami administracji

Materiał opisuje kwestie udzielania pełnomocnictwa: kto i w jaki sposób może ustanowić pełnomocnika oraz w jakich sprawach, kto może być pełnomocnikiem, w jaki sposób przedsiębiorca może ustanowić...

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w innych krajach europejskich