Najnowsze Artykuły Najnowsze Artykuły

Elementy paragonu i opis produktu na paragonie

W Polsce stale wzrasta liczba podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania obrotów i stosowania kas fiskalnych. Jak podaje Ministerstwo Finansów zmiany mają służyć ochronie konsumentów, którym brak...

Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników i współpracowników

Przedsiębiorca jako płatnik obowiązany jest zgłosić do ubezpieczeń społecznych osoby uzyskujące przychody z następujących tytułów:

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek uregulowany jest przez ustawę z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwanej dalej „ustawą”.

Niskooprocentowana pożyczka dla młodych absolwentów na rozpoczęcie biznesu

W ramach projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, zostanie przeznaczone 500 mln złotych.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Co do zasady sprzedawanie towarów lub oferowanie usług wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG albo KRS. Istnieją jednak pewne obszary działalności, które w świetle obowiązującego...

Siedziba przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności

Decyzję odnośnie wskazania siedziby prowadzonej działalności gospodarczej musisz podjąć na etapie jej zakładania, ponieważ jest to jedna z kilku informacji, jakie musisz podać podczas rejestracji.

Cło i odprawa celna

Materiał wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem cła, jako daniny publicznej oraz uprawnieniami Służby Celnej i działaniami podejmowanymi w celu elektronizacji obsługi procedur...

Infokiosk w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

Infokiosk umożliwia bezpłatne korzystanie z portali internetowych udostępnianych przez Ministerstwo Gospodarki dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Zatrudnianie cudzoziemców

Materiał opisuje, obywatele jakich państw mogą pracować w Polsce bez dodatkowych ograniczeń oraz przybliża procedury uzyskiwania przez pracodawców zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zawiera...

Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Interesującą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość elektronicznego wykonania wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (w szczególności przez Biuro ds....

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w innych krajach europejskich