Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

List intencyjny

Jeśli planujesz długofalową współpracę z partnerem w przyszłości, gwarancją nawiązania tej współpracy może być tzw. list intencyjny. Jest to pisemna, wstępna deklaracja dotycząca przyszłej współpracy, składana przez strony możliwego przyszłego stosunku gospodarczego. List intencyjny zwykle zawierany jest przez dwa podmioty gospodarcze w chwili, gdy po zakończeniu wstępnych negocjacji zostało osiągnięte porozumienie, co do podjęcia dalszych działań. Stanowi on niejako obietnicę z obu stron, że dotychczasowe ustalenia będą obowiązywały i że obie strony są zainteresowane współpracą i podpisaniem umowy właściwej.

Skutki prawne listu intencyjnego

Powinieneś wiedzieć, że list intencyjny nie wywołuje skutków prawnych, co oznacza, że ty lub twój partner nie będziecie mogli np. dochodzić przed sądem ustaleń zawartych w tym dokumencie. W odróżnieniu od oferty oraz umowy przedwstępnej list intencyjny nie wiąże składającego ani przyjmującego. List intencyjny jest jedynie potwierdzeniem, że obie strony mają wolę do współpracy w określonym zakresie.

List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. Stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy, w którym strony wyrażają wolę współpracy.

Czy ta strona była przydatna?