Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawy urzędowe

Chcę załatwić sprawę przez internet

Zobacz w jaki sposób załatwiać sprawy przez internet

Chcę załatwić sprawę przez pełnomocnika

Dowiedz się jak załatwić sprawy w urzędzie przez pełnomocnika

Chcę dostać zaświadczenie

Dowiedz się jak uzyskać potrzebne zaświadczenia

Nie zgadzam się z decyzją

Dowiedz się co robić w sytuacji gdy nie zgadzasz się z wydaną decyzją

Chcę przestrzegać przepisów szczególnych

Jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców przepisy szczególne

Chcę przetwarzać dane osobowe (zapobieganie i zwalczanie przestępczości)

Sprawdź, jak załatwiać sprawy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości