Starostwo Powiatowe Białystok

Wykonywane usługi (70)

Wykonywane usługi

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym Jeśli chcesz wykonywać w Polsce działalność, która dotyczy przewozu osób samochodem osobowym to musisz uzyskać odpowiednią licencję od starosty. Jak uzyskać taką licencję dowiesz się poniżej. Licencja na przewóz osób busem Chcesz przewozić busem ludzi w Polsce? Jeśli tak, to musisz uzyskać licencję na przewóz osób busem. Bus to potoczna nazwa pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać licencję. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Jeśli chcesz wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów) to musisz uzyskać odpowiednią licencję od starosty. Jak to zrobić dowiesz się z poniższego opisu. Odwołanie Kontrola wydanej decyzji przez organ administracyjny wyższego stopnia. Poinformowanie o planowanych zmianach w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym Poinformowanie o planowanych zmianach w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie na rozbiórkę Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi legalne przeprowadzenie robót rozbiórkowych. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli w wyniku jej eksploatacji wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Przedłożenie staroście przez instruktora zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego Wykonanie obowiązku ustawowego, dotyczącego przedłożenia staroście przez instruktora zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia o kierujących pojazdami). Przedłożenie staroście przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego Wykonanie obowiązku ustawowego, dotyczącego przedłożenia staroście przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 38 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych Przeniesienie zgłoszenia budowy na nowego inwestora. Uzyskaj koncesję od starosty na wydobywanie kopalin ze złóż Chcesz wydobywać surowce, które wykorzystywane są np. w budownictwie lub drogownictwie? Są to kopaliny, takie jak wapienie, dolomity czy piaski i żwiry, które nie znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa. W takim przypadku koncesję na ich wydobycie wydaje starosta. Dowiedz się poniżej, jak możesz ją zdobyć. Uzyskaj pozwolenie na budowę Planujesz realizację inwestycji budowlanej, np. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać abyś uzyskał pozwolenie na budowę. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić. Uzyskaj pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza wymaga - co do zasady - pozwolenia. O tym czy powinieneś je mieć i jak je zdobyć dowiesz się poniżej. Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne Chcesz wybudować pomost albo inne urządzenie wodne? A może planujesz inwestycję, która wiąże się z korzystaniem z wód lub może mieć wpływ na stan wód? Złóż wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Poniżej dowiesz się kiedy musisz uzyskać takie pozwolenie. Uzyskaj wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Chcesz prowadzić ośrodek szkolenia kierowców? Jest to działalność regulowana, zatem musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru możesz prowadzić taki ośrodek. Uzyskaj zezwolenie na przejazd nienormatywny I kategorii Masz pojazd o dużej rzeczywistej masie całkowitej, którego nacisk jednej osi wynosi od 8 do 11,5 tony i chciałbyś przejechać nim po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się, kto i kiedy ci je wyda.

Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę