Starostwo Powiatowe Białystok

Wykonywane usługi (65)

Wykonywane usługi

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż wydawana przez starostę Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Odwołanie Poinformowanie o planowanych zmianach w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym Pozwolenie na budowę Pozwolenie na rozbiórkę Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli w wyniku jej eksploatacji wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych Przedłożenie staroście przez instruktora zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego Przedłożenie staroście przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych Uzyskaj licencję na przewóz osób busem Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne Uzyskaj wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Uzyskaj zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę