Założenie spółki akcyjnej

Możesz założyć spółkę akcyjną samodzielnie lub ze wspólnikiem.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.

Po zmianie treści art. 19 b ustawy o KRS od 1 grudnia 2014 r. jest tak, że jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz jedynie złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu. Dołączasz do niego wyłącznie:

  • statut spółki,
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
  • dokument o powołaniu członków organów spółki oraz
  • oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do reprezentowania spółki na pełnienie przez nie funkcji. Nie dołączasz oświadczenia osób, które podpisały wniosek o wpis.

Jeśli zakładasz jednoosobową spółkę akcyjną, to musisz dołączyć adres jedynego akcjonariusza, czyli twój.

Rejestracja spółki stała się o wiele prostsza po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”. Polega ona na pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki znajdującą się w Centralnej Informacji KRS. 

Dzięki zmianom otrzymasz - razem z postanowieniem sądu o wpisie do KRS - również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Identycznie wygląda ta kwestia w przypadku, gdy chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Dane umieszczane w KRS mają być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), podaj już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub w ciągu 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8) i złóż go we właściwym - ze względu na siedzibę twojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane te trafią do KEP, skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę akcyjną do KRS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.