Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przygotowanie dokumentów - przekształcenie spółki jawnej

Przed podjęciem uchwały o przekształceniu należy przygotować dokumenty:

  • projekt uchwały o przekształceniu s.j. w spółkę z o.o.
  • projekt umowy spółki z o.o.
  • wycena składników majątku spółki jawnej
  • sprawozdanie finansowe na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu (należy zastosować te same metody i ten sam układ jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym)

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?