Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - kiedy zawiadomić US

Firma musi prowadzić pełną księgowość, jeśli:

  • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro
  • gdy jej wspólnikiem będzie osoba prawna (np. spółka z o.o.) – bez względu na przychody

O prowadzeniu ksiąg rachunkowych trzeba zawiadomić (pisemnie) urząd skarbowy tylko wtedy, gdy w poprzednim roku firma prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a o przejściu od nowego roku na pełną księgowość zdecydowała dobrowolnie.

Pamiętaj! Firmy zobowiązane do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, z uwagi na przekroczenie limitu, nie muszą informować o ich wprowadzeniu.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego

Jeśli zlecisz prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą przedsiębiorstwa, to musisz powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania.

Jeśli prowadzisz działalność:


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?