Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zmienić wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wniosek o zmianę danych PKD spółki przygotuj na formularzu:

  • KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej), 
  • KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej),
  • KRS-Z3 (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej).

Do wniosku dołącz:

Uwaga! Do rejestru przedsiębiorców KRS możesz wpisać nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podmioty wpisane do KRS, które mają podane więcej niż 10 pozycji, muszą zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, by dostosować wpis do obowiązujących przepisów. Muszą to zrobić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie uchwalonych zmian (czyli do 1 grudnia 2019 r.).

Ważne! Po zmianie treści art. 19a ustawy o KRS od 1 marca 2018 r. podmioty wpisane do KRS mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów. Oświadczenie musi zawierać zgodę tych osób na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.  Zrób to przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego. Nie później jednak niż do 15.10.2019 r.

Ponadto spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę zawierającą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, podaj imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Zrób to przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego. Nie później jednak niż do 15.10.2019 r.

Każdorazową zmianę tych osób oraz ich danych musisz zgłosić do sądu, przedkładając nową listę.

Zgłoś zmianę


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?