Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego w KRUS

Złóż oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, to twoje ubezpieczenie wygaśnie od dnia, w którym rozpoczniesz wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy jej prowadzeniu.

Szczegółowe informacje, jak złożyć oświadczenie znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.