Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podpisanie umowy cateringowej z firmą zewnętrzną

Jeśli nie będziesz przygotowywać żywności w swoim lokalu, możesz zawrzeć umowę na dostarczanie żywności z firmą zewnętrzną.

Pamiętaj

Jeżeli sprzedaż żywności będzie prowadzona w opakowaniach wielorazowego użytku, to:

  • w lokalu gastronomicznym musi być pomieszczenie do mycia
  • droga naczyń brudnych z drogą naczyń czystych w żadnym wypadku nie może się krzyżować