Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli chcesz rozliczać dochody na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, to musisz prowadzić uproszczoną księgowość w formie ewidencji przychodów. Prowadź ją odrębnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów wpisuj wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie musisz zapisywać kosztów, ponieważ przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Musisz jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów na wypadek kontroli urzędu skarbowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?