Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Jako przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego oddziału jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednostkę macierzystą twojej działalności i jej oddział traktuje się w polskim prawie jako ten sam podmiot i zarazem jednego podatnika podatku od towarów i usług. Jeśli zarejestrujesz więc oddział dla celów VAT, to będzie to równoznaczne z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika VAT.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym i chcesz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT, to musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na:

  • adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, ale posiadających tu stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli nie masz siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski, to musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne u Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Złóż zgłoszenie przed dniem, w którym chcesz wykonać pierwszą czynność opodatkowaną tym podatkiem na formularzu VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje cię jako podatnika VAT czynnego.

Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak złożysz wniosek o wydanie potwierdzenia rejestracji, to zapłacisz za to 170 zł. Ureguluj tę opłatę na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

Dodatkowo, jeśli w ramach działalności planujesz transakcje wewnątrzwspólnotowe, to zawiadom naczelnika urzędu skarbowego o tym, że zamierzasz rozpocząć wykonywanie tych transakcji. Zawiadomienie jest częścią C.3. formularza VAT-R.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?