Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowe informacje dot. transportu TAXI

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
1)    Obszar gminy
•    od 2 do 15 lat – 200 zł
•    od 15 do 30 lat – 250 zł
•    od 30 do 50 lat – 300 zł
2)    Obszar gmin sąsiadujących
•    od 2 do 15 lat – 280 zł
•    od 15 do 30 lat – 350 zł
•    od 30 do 50 lat – 400 zł
3)    Obszar miasta stołecznego Warszawy
•    od 2 do 15 lat – 320 zł
•    od 15 do 30 lat – 380 zł
•    od 30 do 50 lat – 450 zł

Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.