Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdaj egzamin

Kierowca taksówki (w tym również przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy taksówką) ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdania egzaminu – jeżeli obowiązek taki wprowadziła rada miasta liczącego ponad 100000 mieszkańców. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad szkolenia oraz egzaminu skontaktuj się z urzędem miasta, na terenie którego chcesz jeździć taksówką. Uzyskasz w nim szczegółowe informacje. Ewentualnie zapoznaj się z treścią uchwały, która reguluje zasady szkolenia i egzaminu. Możesz ją znaleźć na stronach internetowych urzędu miasta. Uchwała ta powinna określać:

  • częstotliwość egzaminów (nie rzadziej niż raz do roku);
  • program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;
  • sposób powoływania komisji egzaminacyjnej (jej skład, tryb pracy, itp.);
  • sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;
  • wzór zaświadczenia o ukończenia szkolenia;
  • wysokość opłat za szkolenie i egzamin (łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu).

Urzędy najczęściej wymagają dołączenia zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu należy do wniosku o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

WAŻNE

Nie wszystkie miasta liczące więcej niż 100000 mieszkańców wprowadziły obowiązek odbycia szkolenia i zdania egzaminu.