Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na gabinet weterynaryjny

Lokal, w którym ma być prowadzony gabinet weterynaryjny musi spełniać m.in. następujące wymogi:

  • odrębny budynek lub lokal; wyodrębniona część budynku;
  • odrębne wejście;
  • pokój z poczekalnią i miejscami siedzącymi;
  • podłogi wykonane z materiałów trwałych, odpornych na wodę i środki dezynfekcyjne oraz łatwo zmywalne;
  • miejsce na dokumentację weterynaryjną wyodrębnione tak, aby nieupoważnienie nie mieli do niego wglądu;
  • sprawna instalacja wodna, elektryczna, grzewcza i kanalizacyjna;
  • urządzenia zapewniające wymianę powietrza;
  • umywalka z bieżącą wodą, środki higieniczne.

Powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 8 m2.

Wysokość pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 2,2 m.

Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego powinna wynosić co najmniej 3 m2.


Ponadto, zakład leczniczy dla zwierząt jest budynkiem użyteczności publicznej i musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wymogi dotyczące wyposażenia:
gabinet weterynaryjny powinien być wyposażony w stół zabiegowy, stetoskop, lampę bakteriobójczą, autoklaw lub sterylizator, aparat RTG, urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, sanitarnych, jednorazowego użytku. Należy być także przygotowanym na świadczenie usług poza gabinetem. W tym celu należy mieć pojemniki zapewniające sterylność przenoszonego sprzętu. Jeśli lekarz będzie wykonywał zabiegi pod narkozą ogólną niezbędny jest sprzęt do dożylnego dawkowania leków oraz źródło światła bezcieniowego.

Warunki dotyczące lokalu oraz wyposażenia są ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych.