Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktualizacja rejestracji w ramach VAT-UE

Przedsiębiorca, który chce dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, musi zarejestrować się w bazie podatników VAT UE. Musi to zrobić, jeśli transakcje dotyczą nabyć i dostaw towarów przemieszczanych w UE, importu usług oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim.

Jako czynny podatnik podatku VAT musi więc dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R dodatkowo wypełniając pole C3. Formularz VAT-R można też wypełnić i złożyć elektronicznie w formie e-deklaracji lub jako załącznik do wniosku o wpis do CEIDG albo o zmianę tego wpisu. Ten ostatni tryb wymaga jednak posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Więcej na stronie CEIDG.

Czynności rejestracyjne trzeba wykonać przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia lub nabycia w/w usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał wspomnianej rejestracji jako podatnika VAT UE i wydaje przedsiębiorcy potwierdzenie. Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Można go identyfikować na stronach Komisji UE.

Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca musi posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

W ramach rozliczania podatku VAT związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi przedsiębiorca musi, poza deklaracjami VAT-7, dodatkowo sporządzać informacje podsumowujące.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?