Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy jest instytucją dedykowaną m.in.bez akcyzowemu przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

Może zachodzić pomiędzy zarejestrowanymi przedsiębiorcami posiadającymi numer akcyzowy wpisany w systemie SEED  (System for Exchange of Excise Data) . W ramach w/w systemu istnieje możliwość sprawdzenia swoich partnerów na stronie Komisji Europejskiej.

Powyższe rozwiązania  w dostawach wewnątrzwspólnotowych obejmuje odbiorców w UE:
- prowadzących składy podatkowe,
- posiadających status zarejestrowanego odbiorcy.
Nadawcą  zaś z terenu kraju może być podmiot prowadzący skład podatkowy, rzadziej zarejestrowany wysyłający.

W celu uruchomienia w/w  procedury konieczne jest korzystanie ze systemu EMCS  (Excise Movement and Control System). System ten służy do nadzoru i kontroli wyrobów akcyzowych przemieszczanych w ramach zawieszonego poboru akcyzy i oparty jest na elektronicznej wymianie komunikatów wysyłanych przez uczestników obrotu.

Sama zaś obsługa dokumentów w systemie EMCS wygląda następująco:
- podmiot wysyła do systemu (do UC) projekt dokumentu e-AD
- projekt jest sprawdzany (walidowany) przez system,
- po ewentualnej kontroli lub po upływie pewnego czasu w przypadku jej braku, projekt e-AD jest zatwierdzany jako „pełnowartościowy” e-AD i towar może już jechać, przy czym system automatycznie przesyła e-AD nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy oraz właściwemu dla niego UC, jak też obciąża elektronicznie zabezpieczenie ,
- po dotarciu przesyłki do odbiorcy, odbiorca przesyła elektronicznie do swojego UC projekt raportu odbioru, który (identycznie jak projekt e-AD) jest przez system sprawdzany oraz następuje  decyzja o kontroli,
- po kontroli lub po upływie odpowiedniego czasu, projekt raportu odbioru staje się raportem odbioru, który z UC odbiorczego wędruje elektronicznie do odbiorcy, nadawcy i UC wysyłki, gdzie automatycznie następuje elektroniczne zwolnienie zabezpieczenia.

Potwierdzenie zakończenia procedury w sposób opisany jak powyżej pozwala uznać operacje przemieszczania za zamkniętą i rozliczyć ją podatkowo przed organami celnymi. Jednakże warunkiem jest aby w ciągu 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych nadawca posiadał w/w raport odbioru lub dokument go zastępujący (jest generowany gdy podczas realizacji procedury system EMCS przestał działać).