Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje miesięczne VAT-7

Rozliczenie podatku VAT polega na obliczeniu podatku należnego (pole C formularza VAT-7) i podatku naliczonego (pole D formularza VAT-7). Podatek VAT wymagany do wniesienia stanowi różnicę pomiędzy podatkiem należnym (wynikających z dokonanych transakcji) i naliczonym (ujętych w fakturach zakupowych). 

Termin składania deklaracji

Deklaracje miesięczne składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu prowadzenia działalności.
W tym samym terminie trzeba uregulować zadeklarowany podatek na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

Forma składania deklaracji

Deklaracje składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu formularza VAT-7.

Można to zrobić na interaktywnych formularzach ze strony e-deklaracje po:

Formularze interaktywne można złożyć przy wykorzystaniu:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • danych autoryzujących (nr NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji)

Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złóż deklarację VAT


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?