Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek uiszczany na podstawie karty podatkowej

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku  wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek bowiem uiszczają na bieżąco.

Podatek dochodowy ustalony w w/w formie po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.