Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Miesięczne uiszczanie podatku zryczałtowanego

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

Jednakże mali przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być zwolnieni z wymogu co miesięcznego odprowadzania zaliczek. Warunki zwolnienia opisane zostały w art. 21 ust. 8 ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku ryczałtu

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w przypadku ryczałtu:        

  • Od kwoty przychodu odejmij zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli składki były wyższe niż przychód, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Przychód możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia (np. dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne). Otrzymujesz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych)
  • podstawę opodatkowania przemnóż przez tę stawkę ryczałtu, która dotyczy twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku
  • od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Kwotę podatku zaokrąglasz do pełnych złotych.

Podstawa prawna: