Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nakładanie znaków akcyzy za granicą

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na podmiocie będącym między innymi:
1) importerem;
2) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
3) przedstawicielem podatkowym.

Jednakże w w/w przypadkach gdy ośrodki produkcji znajdują się poza granicami kraju zachodzi trudność w kwestii zagospodarowania (nanoszenia) w/w znaków. Służące do tego etykieciarki, jako urządzenia powszechnie wykorzystywane na liniach rozlewczych wpisują się w cykl produkcyjny co stanowi, że nanoszenie znaków powinno następować w miejscu produkcji czyli za granicą. W związku z powyższym po zakupie rzeczonych banderol w urzędzie celnym powinny one zostać wysłane do kontrahentów  zagranicznych. Czynność ta wymaga podjęcia szczególnych środków ostrożności. Udostępnianie banderol partnerom zagranicznym wymaga też uzyskania od nich rozliczenia przekazanych im banderol i zwrotu znaków niewykorzystanych. Całość operacji powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wysyłki banderol. W celu uniknięcia ryzyka związanego z utratą w/w znaków ich naklejanie można zlecić też krajowemu przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy. Jednakże w takiej sytuacji to on będzie faktycznym sprowadzającym towar z zagranicy. Zamawiający zaś jako jedynie końcowy odbiorca będzie mógł w takiej sytuacji wystąpić o zgodę na wyprowadzanie towarów z cudzego składu.  

Dylematów tych nie ma prowadzący skład podatkowy, który sprowadza swoje towary z zagranicy. Może on bowiem zarówno zlecić nanoszenie banderol dostawcy zagranicznemu jak i uczynić to w swoim składzie podatkowym na terenie kraju.