Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie statystyczne dla grupy przedsiębiorstw

Obszar: Grupy przedsiębiorstw

  • sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw - GP

Obejmuje jednostki organizacyjne w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych powiązane w grupy.

Badanie pełne składa się raz w roku do 31 lipca 2018 r. za rok 2017. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?