Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ceny w przemyśle

Obszar: Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług C-01.

Badanie prowadzone metodą doboru celowego wśród podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób, które zostaną powiadomione przez służby statystyczne. Sprawozdanie jest miesięczne, składane do 14 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Obszar: Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych C-03.

Badanie prowadzone jest metodą doboru celowego wśród podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób, które zostaną powiadomione przez służby statystyczne. Sprawozdanie jest miesięczne, składane do 12 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.
 

Obszar: Badanie indeksów cen eksportu i importu

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym C-05.

Obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące wymianę towarów w handlu zagranicznym, do których zostanie wysłane powiadomienie o obowiązku sprawozdawczym.

Badania prowadzone są metodą doboru celowego raz w miesiącu. Sprawozdanie sporządza się raz w miesiącu do 16 dnia w formie elektronicznej i przekazuje za pomocą  portalu GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?