Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ceny towarów i usług

Obszar: Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zakres obowiązków:

  • notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych C-02.10 - obejmuje podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju,
  • notowania cen detalicznych owoców i warzyw C-02.11 - obejmuje podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju,
  • notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych C-02.13 - obejmuje podmioty prowadzące wytypowane zakłady gastronomiczne w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju,
  • notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych; systemy informatyczne sieci handlowych C-02.3 - obejmuje podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju,
  • notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych C-02.4 - obejmuje podmioty prowadzące wytypowane punkty usługowe w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju, 
  • notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet C-02-C - obejmuje podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną towarów przez internet.

Badanie prowadzi ankieter metodą doboru celowego raz w miesiącu miedzy 5 a 22 dniem danego miesiąca lub w formie papierowej. Badanie kieruje się do Urzędu Statystycznego w Opolu.


Podstawa prawna: