Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka dotycząca transportu kolejowego

Obszar: Transport kolejowy

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego TK-1 - składane raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym,
  • sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym TK-2 - składane raz w kwartale do 7 maja, 6 sierpnia, 5 października danego roku oraz 4 marca kolejnego roku odpowiednio za I kwartał, półrocze, III kwartał i cały rok,
  • sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym TK-2a - składane raz w roku do 14 marca kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym TK-3 - składane raz w roku do 18 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym TK-3a - składane raz w roku do 26 czerwca kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o pracy taboru kolejowego TK-4 - składane raz w roku do 12 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych TK-5 - składane raz w roku do 15 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o taborze kolejowym TK-6 - składane raz w roku do 29 marca kolejnego roku za rok poprzedni.

Obowiązki te dotyczą podmiotów posiadających licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzających infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi.
Sprawozdanie jest pełne. Składa się je w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?