Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość w zakresie energii elektrycznej

Obszar: Energia elektryczna

Zakres obowiązków:

Przedsiębiorstwa produkujące energię, w tym elektrownie i elektrociepłownie:

 • miesięczne dane o energii elektrycznej G-10m - wysyłane raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca i 21 stycznia za grudzień,
 • sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej G-10.1k - raz w kwartale do 20 dnia po kwartale,
 • sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej G-10.2 - raz w roku do 29 marca roku kolejnego,
 • sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych G-10.6 - raz w roku do 20 lutego roku kolejnego,
 • sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni przemysłowej G-10.3 - raz w roku do 21 stycznia kolejnego roku,
 • sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej, wiatrowej G-10.1(w)k - raz w kwartale do 20 dnia po kwartale.

Badania są prowadzone metodą doboru celowego w formie elektronicznej. Sprawozdanie należy przesłać do Agencji Rynku Energii SA poprzez portal sprawozdawczy.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej:

 • sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej G-10.4(D)k - raz w kwartale do 20 dnia miesiąca po kwartale; metoda doboru celowego,
 • sprawozdanie o sprzedaży oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego G-10.8 - raz w roku do 29 marca roku kolejnego, metoda doboru celowego,
 • sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych G-10.5 - raz w roku do 20 lutego roku kolejnego,
 • sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej w sieci przedsiębiorstw energetycznych G-10.7 - raz w roku do 20 lutego roku następnego, metoda doboru celowego,
 • sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych G-11e - dwa razy w roku: za I półrocze do 20 lipca i za II półrocze do 20 stycznia roku następnego, metoda doboru celowego,
 • sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego G-10.4(p)k - raz w kwartale do 20 dnia po zakończeniu kwartału, metoda pełna,
 • sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej w sieci najwyższych napięć G-10.7(p) - raz w roku do 20 lutego roku kolejnego, metoda pełna,
 • sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną G-10.4 (Ob.)k - raz w kwartale do 20 dnia miesiąca po kwartale, metoda doboru celowego.

Sprawozdanie kierowane do Agencji Rynku Energii SA poprzez portal sprawozdawczy.


Podstawa prawna: