Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń  dokonuje płatnik składek, który w tym zakresie zobowiązany jest złożyć  wspomniany formularz w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń. Ma to zazwyczaj miejsce w sytuacji redukcji zatrudnienia lub zmiany formy współpracy.

Uwaga ! Płatnik składek zobowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń również w  przypadku konieczności zgłoszenia zmiany danych dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Następnie składa nowe i prawidłowo wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowy poradnik na temat wypełniania druku ZUS ZWUA.