Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w zgłoszeniu ubezpieczonego

Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych osób ubezpieczonych odbywa się z wykorzystaniem druków zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dokonywanych zazwyczaj w trybie korekty lub  poprzez wyrejestrowanie błędnych danych na dokumencie ZUS ZWUA i ponowne zgłoszenie przy użyciu prawidłowych danych.

Korekty zaś wyłącznie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, np. błędnie podanego nazwiska osoby ubezpieczonej (NOWAL zamiast NOWAK),dokonujesz poprzez złożenie dokumentu ZUS ZIUA

Uwaga! Płatnik składek zobowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń również w przypadku konieczności zgłoszenia zmiany danych dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Następnie składa nowe i prawidłowo wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń.
 

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowe poradniki na temat wypełniania poszczególnych druków:

ZUS ZUA ,

-  ZUS ZZA ,

-  ZUS ZIUA .