Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie z opakowaniami środków niebezpiecznych

Użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.

Jeżeli zwrot o którym mowa wyżej  jest niemożliwy z powodu przerwy lub zakończenia działalności sprzedawcy, producent, importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych.

Od 2014r. zniesiono wymóg pobierania i zwracania kaucji od w/w opakowań i odpadów opakowaniowych.