Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowe obowiązki związane ze specyficznymi branżami

Sprzedaż żywności

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który zamierza sprzedawać żywność musi na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zgodnie z art. 64 ww. ustawy. Jeśli przedsiębiorca zamierza również magazynować lub przetwarzać oferowane produkty, to wniosek składany do PPIS powinien dotyczyć zarówno rejestracji, jak również zatwierdzenia pomieszczenia do magazynowania i przetwarzania produktów sklepu. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada ponadto obowiązek całkowitego oddzielenia zakładu od części mieszkalnej. Zapis ten nie obowiązuje oczywiście tych sprzedawców, którzy zamierzają jedynie dystrybuować żywność opakowaną, ponieważ w ich przypadku wymagana jest jedynie rejestracja w PPIS, natomiast w równym stopniu ich sklepy będą podlegały kontroli Sanepidu. Osobną kwestią, którą napotkają wszyscy sprzedawcy żywności będzie jej przechowywanie i dostarczanie do klienta, przy zachowaniu odpowiednich temperatur.

Pomocne informacje na temat: otwarcia sklepu z żywnością.

Nowe przepisy ws. opisywania żywności

Opracowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską Rozporządzenie nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zaostrza zasady opisywania żywności. Producenci będą musieli sprostać obowiązkowi dokładniejszego informowania konsumentów o składnikach poszczególnych produktów spożywczych w sposób zrozumiały i pełny. Obowiązkowe będzie powielenie na stronie sklepów internetowych dokładnych informacji o produktach z ich opakowań. Klient musi otrzymać taką samą informację o produkcie na jaką może liczyć np. w hipermarkecie biorąc przed zakupem towar do ręki, oglądając z każdej strony i czytając etykietę. Tak więc sam opis marketingowy oraz zdjęcie oferowanego produktu będzie stanowczo niewystarczające. W e-sklepie sprzedającym produkty spożywcze opis towaru będzie musiał zawierać m.in:

  • wykaz składników,
  • wartości odżywcze,
  • ilość netto,
  • warunki przechowywania lub warunki użycia,
  • w przypadku żywności data przydatności do spożycia.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 roku, zaś obowiązek informowania o wartości odżywczej od dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprzedaż broni i amunicji

Sklep internetowy, który zamierza sprzedawać broń i amunicję musi uzyskać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Bez koncesji można sprzedawać sprzęt z demobilu, taki jak: armaty, czołgi, inne pojazdy wojskowe, statki czy samoloty.

Koncesjonowany sklep internetowy z militariami może oferować na swojej stronie broń palną oraz finalizować takie transakcje. Nie może jednak przesłać jej do klienta i towar taki musi zostać odebrany przez zamawiającego w siedzibie firmy, po okazaniu odpowiednich dokumentów, uprawniających do nabycia broni i amunicji. Natomiast, przedsiębiorcy kupujący broń z internetowych sklepów muszą posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przedsiębiorca sprzedający broń musi informować o dokonanej transakcji dotyczącej broni i amunicji organ, który wydał dokument uprawniający do zakupu. Szczegółowe zasady przekazywania danych o sprzedaży zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży.