Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności poza kartą podatkową.

Podatek PIT

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podstawowa forma opodatkowania dochodów. Nie musisz składać żadnych oświadczeń, aby ją wybrać.

W tej formie będziesz płacić podatek w wysokości:

Kwotę podatku możesz obniżyć o ulgi i odliczenia.

Zaliczki na podatek płać do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, nie musisz składać zgłoszenia w urzędzie skarbowym. O tym, że prowadzisz działalność gospodarczą, urząd skarbowy dowie się z urzędu miasta lub gminy, który zarejestruje twoje przedszkole.

Uwaga

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36. Złóż ją do 30 kwietnia kolejnego roku.

  • Podatek liniowy – dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki – 19%.

Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli:

  • w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy
  • zamierzasz rozliczać się wspólnie z małżonkiem

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do 20 stycznia roku kalendarzowego.

Jeżeli zaczynasz prowadzić działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, złóż oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, ale nie później niż w dniu, w którym uzyskasz pierwszy przychód.

Zaliczki na podatek zapłać do 20 dnia kolejnego miesiąca, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową).

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36L. Złóż ją do 30 kwietnia kolejnego roku.

  • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – polega na stosowaniu uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody, zgodnie z ryczałtowymi stawkami. W przypadku przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego stawka ryczałtu wynosi 8,5%.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, musisz złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie. Złóż je do 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli zaczynasz prowadzić działalność w trakcie roku podatkowego – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-28. Złóż ją do 31 stycznia kolejnego roku.

Podatek CIT

Taki podatek zapłacisz, gdy przedszkole będziesz prowadzić jako:

  • osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna)
  • jednostka organizacyjna (fundacja, stowarzyszenie)

Podatek ten musisz rozliczyć w zeznaniu rocznym CIT-8 wysyłanym do urzędu skarbowego. Masz na to czas do 31 marca kolejnego roku.

Stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, stawka podatku jest obniżona do 15%. Przeczytaj więcej, kto może skorzystać z 15-proc. podatku CIT.

Zakupy środków trwałych, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia przedszkola (np. tablica interaktywna, telewizor, kamera wraz z futerałem, projektor multimedialny, odtwarzacz DVD, zabawki interaktywne) sfinansowane z dotacji  gminy są zwolnione z tego podatku.

Aby opodatkować dochody podatkiem CIT wystarczy, że złożysz w urzędzie skarbowym formularz NIP-8 (dane uzupełniające).


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?