Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki ewidencyjne podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej

Opodatkowanie działalności w formie karty podatkowej obejmuje głównie małych przedsiębiorców działających w sektorze usług. Dotyczy ono zarówno podmiotów prowadzących jednoosobową działalność jak osób prowadzących działalność w formie spółek cywilnych. Przy czym w tym ostatnim przypadku łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia dopuszczanego przepisami prawa (tabela opublikowana w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Podatnicy prowadzący działalność w tej formie są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wspomniany podatek  odprowadzają na podstawie decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. W/w podatnicy są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.