Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności podlegających VAT

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT i przestajesz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu, zgłoś zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgłoszenie złóż w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na formularzu VAT-Z (osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez system e-deklaracje).

Zgłoszenie VAT-Z jest dla naczelnika urzędu skarbowego podstawą do wykreślenia cię z rejestru jako podatnika VAT oraz VAT UE.


Podstawa prawna: