Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Likwidacja konta firmowego po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej

Zasady związane z likwidacją konta firmowego określają regulaminy poszczególnych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Najczęściej przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej do zamknięcia rachunku firmowego wystarczy dowód osobisty właściciela rachunku. W przypadku spółek wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Niektóre banki lub kasy spółdzielcze wymagają wypełnienia wniosku lub przygotowania pisma o zamknięcie rachunku firmowego. W niektórych bankach dyspozycję likwidacji rachunku można złożyć przez internet lub telefon.

Umowę rachunku firmowego zawartą na czas nieoznaczony można rozwiązać w każdej chwili poprzez wypowiedzenie złożone przez którąkolwiek ze stron (art. 730 Kodeksu cywilnego). Zamknięcie rachunku firmowego może wymagać okresu wypowiedzenia.

Pamiętaj, że warto pozostawić rachunek firmowy do czasu rozliczenia z organami skarbowymi po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Np. nadpłata za VAT zwracana jest na rachunek firmowy osoby fizycznej, która zakończyła działalność. Jeśli chcesz, by ewentualne zwroty trafiły na twoje prywatne konto (po likwidacji firmowego), to musisz zaktualizować dane w urzędzie skarbowym.

Czy ta strona była przydatna?