Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uchwała o likwidacji spółki

Postępowanie likwidacyjne to kolejne czynności, które następują pomiędzy przyczyną rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców.

W postępowaniu likwidacyjnym spółka nie traci swojego bytu prawnego, a więc zachowuje swoją podmiotowość prawną i gospodarczą. Zdolność sądowa i zdolność do czynności prawnych są jednak ograniczone do takich czynności, które mają na celu zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i w końcu upłynnienie majątku.

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki – która jest najczęściej spotykaną podstawą rozpoczęcia likwidacji – wymaga większości 2/3 głosów. Umowa spółki może jednak przewidywać bardziej rygorystyczne wymagania. Uchwałę tę trzeba stwierdzić protokołem notarialnym. Inaczej może być uznana za nieważną.

Likwidatorami są wszyscy współwłaściciele, chyba że jednogłośnie – jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej – wybiorą spośród siebie mniejszą część osób lub nawet osoby spoza swojego grona.

Likwidacja przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?