Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki akcyjnej z KRS

Likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez walne zgromadzenie i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie likwidacyjne
  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie
  • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki
  • uchwałę walnego zgromadzenia o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile takiego dokumentu nie złożono podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Jeśli spółka zatrudniała pracowników, to likwidatorzy muszą złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, by wyrejestrować spółkę jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu trzeba podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Dokumenty te można złożyć po upływie roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Wykreślenie online

Wykreślenie zgłosisz elektronicznie przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Ile zapłacisz

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?