Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji spółki komandytowej

Likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki komandytowej. Bilans sporządza się w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Do bilansu likwidacyjnego trzeba przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe trzeba sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy (art. 81 § 2 w związku z art. 103 KSH).


Podstawa prawna: