Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji spółki

Po wykonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych, czyli po spieniężeniu majątku spółki, wypełnieniu zobowiązań spółki i ewentualnym podziale między wspólników pozostałego majątku, likwidatorzy muszą sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.

Sprawozdanie powinno być wykonane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników.

Sprawozdanie trzeba przesłać do KRS wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.


Podstawa prawna: