Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie emerytalne wyłącznie w ZUS

W przypadku, gdy ubezpieczony nie chce zostać członkiem otwartego funduszu emerytalnego to cała składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczony chcąc pozostać ubezpieczonym tylko w ZUS nie musi składać żadnych oświadczeń.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim, a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może on  wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

UWAGA
Ubezpieczony w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r. będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru, czy składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w całości ma trafić do ZUS, czy też w części do OFE.