Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

Jeśli zamykasz działalność gospodarczą, która jest regulowana lub koncesjonowana, konieczne może być zawiadomienie o tym odpowiednich urzędów koncesyjnych lub instytucji prowadzących rejestry działalności regulowanej.
Przeczytaj więcej o ty, co zrobić z koncesjami, zezwoleniami w przypadku zakończenia działalności.

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Działalność koncesjonowana – forma działalności gospodarczej, która jest reglamentowana ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.