Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki budowlane i sanitarne dla domów pomocy społecznej

  • Warunki ogólnobudowlane

Dom pomocy społecznej w zakresie warunków bytowych powinien spełniać następujące warunki:

a)  budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,

b)  budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych,

c)  budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Budynek, w którym prowadzisz placówkę powinien być oznaczony poprzez zamieszczenie na nim tablicy informacyjnej zawierającą dane o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.

  •       Pomieszczenia

Jednoczenie dom powinien posiadać takie pomieszczenia jak:

a)  pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

b)  pokoje dziennego pobytu,

c)  jadalnia,

d)  gabinet medycznej pomocy doraźnej,

f)  kuchenka pomocnicza,

g)  pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

i)   pokój gościnny,

j)   miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,

k)  inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

Z kolei wymogi dotyczące pokoi mieszkalnych przewidują, że:

a)  pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,

b)  pokój wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i:

–  w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób,

–  w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób,

c)  pokoje powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych ("gniazdek").

Uwaga! Liczba miejsc w domu nie powinna być większa niż 100. Nie dotyczy to domów prowadzonych przed dniem 31 grudnia 2013 r., przy czym liczba miejsc w takim domu nie powinna być większa niż liczba określona w zezwoleniu wojewody.

  • Warunki sanitarne 

Jeśli chodzi o warunki sanitarne, to wymagają one wydzielenia jednej łazienki dla nie więcej niż 6 osób i jednej toalety dla nie więcej niż 4 osób, wyposażonych w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, to dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Na każdy pokój powinny przypadać przynajmniej jedna łazienka i toaleta.

Od 1 lipca 2018 r. łazienka i toaleta powinny się znajdować w pokojach mieszkalnych. Dodatkowo na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi będzie musiała się znaleźć łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących.

  •  Wyżywienie i higiena

Placówka powinna zapewnić:

1)  co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodne ze wskazaniem lekarza,

2)  przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18,

3)  dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami,

4)  możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby również karmienie,

5)  środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej,

6)  sprzątanie pomieszczeń - w miarę potrzeby - nie rzadziej niż raz dziennie.

  • Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze powinny polegać na:

1)    pomocy w czynnościach codziennego życia, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,

2)    organizacji czasu wolnego,

3)    pomocy w zakupie odzieży i obuwia,

4)    pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.


Podstawa prawna: