Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Produkcja piwa poza składem podatkowym

Produkcja piwa w zasadzie powinna zachodzić w warunkach składu podatkowego.

Niemniej przepisy dopuszczają wytwarzanie w/w wyrobów także poza składem podatkowym. Ma to zazwyczaj zastosowanie w przypadku produkcji sezonowej lub okresowej. Wówczas producent piwa jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1)    składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, AKCPA

2)    obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

 

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, którą powinno się rozliczyć w ogólnej deklaracji akcyzowej (AKC–4/AKC–4zo) za w/w okres.

Przedpłata akcyzy uwalnia producenta od poddawania się czynnościom bieżącej kontroli akcyzowej.