Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykorzystanie energii Ziemi

Energia produkowana przez jądro Ziemi może obejmować zarówno ciepło znajdujące się pod powierzchnią ziemi (energia geotermalna) dostępne w postaci gorącej wody lub pary wodnej oraz ciepło w skumulowane w wodach powierzchniowych (energia hydrotermalna).  Energia z w/w wód jest wykorzystywana do produkcji ciepła grzewczego dla potrzeb komunalnych i produkcji rolnej, a lokalnie - również - energii elektrycznej. Wody termalne oraz towarzyszące im solanki i wody lecznicze mogą być wykorzystywane również w procesach leczniczych i relaksacyjnych (pijalnie wód, kąpieliska, baseny termalne).

Wykorzystania ciepła z pierwotnych nośników energii geotermalnej poprzez wymiennik ciepła, a zatem przy użyciu pompy ciepła, generalnie, nie zalicza się do OZE, niezależnie od rodzaju dolnego źródła: grunt, powietrze, zbiornik wody powierzchniowej lub geotermalnej.

O atrakcyjności w/w  źródeł świadczą takie atrybuty jak dostępność. Źródła geotermalne nie podlegają bowiem wahaniom warunków pogodowych i klimatycznych. Są to również źródła nie ulegające wyczerpaniu. Ponadto są obojętne dla środowiska - geotermia nie powoduje wydzielania jakichkolwiek szkodliwych substancji. Co więcej urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu.

Wody geotermalne, solanki czy wody lecznicze znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski. Pomimo tak licznego występowania wód ich eksploatacja nie jest łatwa. Główną przeszkodą są zarówno warunki wydobycia jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.

Czy ta strona była przydatna?