Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przed zawieszeniem działalności gospodarczej

Jeśli jesteś płatnikiem składek ZUS za pracowników, których zwalniasz, musisz wyrejestrować ich z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Masz na to 7 dni od ostatniego dnia zatrudnienia, czyli ustania twoich obowiązków jako płatnika.

Żeby wyrejestrować pracownika, złóż w ZUS formularz ZUS ZWUA.

Przeczytaj, jak wypełnić ZUS ZWUA.

Jako datę wyrejestrowania podaj kolejny dzień po rozwiązaniu umowy o pracę.

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszeni byli członkowie rodzin pracowników, musisz wyrejestrować również ich na formularzu ZUS ZCNA.

Przeczytaj, jak wypełnić ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie jako płatnik

Jeśli zawieszasz działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zostajesz wyrejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne własne oraz pracowników.

Jeśli zatrudniasz jako spółka cywilna, oprócz zawieszenia w CEIDG musisz wyrejestrować spółkę jako płatnika składek. Zrób to na formularzu ZUS ZWPA.

Formularze możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.