Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie emerytalne wyłącznie w ZUS (w przypadku ubezpieczonego, który nie jest członkiem OFE)

W przypadku, gdy ubezpieczony podlegający ubezpieczeniom społecznym nie chce zostać członkiem otwartego funduszu emerytalnego to cała składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne zostanie przekazana i pozostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do przypomnienia o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Są to więc te same uprawnienia do wskazania małżonka oraz osób, którym mają być wypłacone zgromadzone środki, tym razem z subkonta, jak członków OFE.

W przypadku decyzji o przekazywaniu całości składki do ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,

Nawet, jeżeli ubezpieczony zadecydował o przekazywaniu całej składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS to będzie on miał możliwość zmiany decyzji i podjęcia oszczędzania na emeryturę zarówno w ZUS jak i OFE. Jednakże takiej zmiany można dokonać co cztery lata,  w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, w latach 2016, 2020, 2024. W celu dokonania zmiany ubezpieczony będzie musiał złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowne oświadczenie oraz wybrać odpowiedni fundusz emerytalny.