Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty abonamentowe RTV po wznowieniu działalności gospodarczej

Przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych  nie przewidują  możliwości zawieszenia działalności gospodarczej  i związanego z tym czasowego zaprzestania wnoszenia opłat  za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Wprawdzie należy przypuszczać, że w okresie zawieszenia działalności używanie w/w odbiorników nie będzie miało miejsca, jednakże z uwagi na domniemanie zawarte w art.2 ust.2 cyt. ustawy , które utożsamia wspomniane używanie z posiadaniem odbiorników, winno się przyjąć, iż  przedsiębiorca będzie zobowiązany do ponoszenia  opłat RTV za cały okres  zawieszenia działalności.

Okolicznością, która pozwoliłaby uwolnić się od w/w opłat będzie wyrejestrowanie odbiorników i ich sprzedaż.

W przypadku ponownej rejestracji odbiorników po wznowieniu działalności koniecznym jest przejść procedurę opisaną na stronach e-PK.