Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie księgi rachunkowej

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości na dzień zakończenia roku obrotowego jednostki gospodarczej (czyli jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej), konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Trzeba to zrobić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej księgi rachunkowe należy zamknąć, gdy przedsiębiorca:

  • nie zawiesza działalności gospodarczej przez cały okres roku obrotowego,
  • dokonuje w okresie zawieszenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, a w jego przedsiębiorstwie wystąpiły inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Czy ta strona była przydatna?